Скочи на садржај

Сарадња општине Кнић и УНИЦЕФ-а

У оквиру реализације програма У-РЕПОРТ у општини Кнић одржан је састанак представника општине и УНИЦЕФ-а. Циљ састанка био је прикупљање података, сагледавање и анализа проблема и потреба омладине, па су у раду учествовали представници свих установа и појединци задужени за друштвену делатност који учествују у директном раду са младима. Након састанка, ученици Средње школе су се упознали са значајем и могућностима које приступ платформи У-РЕПОРТ пружа, као и на значај учешћа омладине приликом одлучивања о питањима која се директно њих тичу. Заинтересованост средњошколаца указује на то да ће и наша општина имати младе У- РЕПОРТЕРЕ и да ће неколико заинтересованих ученичких тимова конкурисати на Уницефовим конкурсима отвореним до 15.фебруара 2020.год.