Скочи на садржај

Наша издавачка делатност

Зборници Петровданских песничких сусрета:

Срце што у срцу бије (2011)

Дворац од речи (2014)

Казивања испод Борачког крша (2015)

Песничко врело Груже (2016)

Гружанско благодарје (2017)

Вила са борачког крша (2018)

Гружа песмом закићена (2019)

Гружанским сокаком (2020)

Петровданска песничка панорама (2022)

Светлозарја (2023)

Дела завичајних писаца

Гружанско извориште (2020)
Магда Ђорђевић

Мирис гружанског поља (2019)
Љубомир Јанковић

Позни дани (2008)
Живадин М. Стевановић

Знаменик (2023)
Душан Божовић

Лептир у срцу (2006)
Млади гружански песници и писци

Гружа и Гружани у српској историји (2022)
Саша Зарић

Публикације

Мало грађе за историју Груже (2016)

Живадин Стевановић од Брестовца до Њујорка (2021)

Дани сећања на краља Александра I Карађорђевића (2022)

Гружански филозофски сусрети
Дух душа и материјални свет (2021)

Гружански филозофски сусрети
Идентитет и традиција (2022)

Гружански филозофски сусрети
Глобализација и нација (2023)